Zespół

Tomasz Kowalski

Oddział AKomercja

Jan Kowalski

Andrzej Kowal

Agata Kowalska

Oddział ACentrum

Paweł Kalinowski

Joanna Konieczna

Agnieszka Malinowska

Danuta Konieczna