Zespół

Tomasz Kowalski

Oddział ACentrum

Paweł Kalinowski

Joanna Konieczna

Agnieszka Malinowska

Danuta Konieczna

Andrzej Soplica-Leszczyński

Oddział AKomercja

Jan Kowalski

Andrzej Kowal

Agata Kowalska